Jalostusuroslista

Jalostusuroslista

Listalle ilmoitettavasta uroksesta vaadimme seuraavat tiedot:
Virallinen nimi
Rek.nro
Näyttelytulokset (vähintään 2 x EH)
Omistajan tiedot

Lisäksi toivomme seuraavia tietoja koirasta (ei pakollisia):
Kuva koirasta (mielellään kaksi, toinen edestä ja toinen sivusta)
Vanhemmat terveystulokset
Aikaisemmat pentueet, lukumäärä
Paino
Muuta: omistajan sana vapaa, voi kertoa esim. uroksen luonteesta tai vaatimuksista nartun osalta jne.

Uroksen omistajalla on neljä vaihtoehtoa uroksensa listaamiselle.
1. Kaikki koirasta ilmoitetut tiedot + omistajan yhteystiedot julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla jalostusuroslistalla. (Jolloin nartun omistaja ottaa yhteyttä suoraan uroksen omistajaan)
2. Kaikki koirasta ilmoitetut tiedot julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, mutta omistajatiedot jäävät jalostustoimikunnan tietoon. (Jolloin nartun omistaja saa uroksen omistajan yhteystiedot jalostustoimikunnalta)
3. Ainoastaan uroksen nimi julkistetaan nettisivuilla jalostusuroslistalla. (Jolloin nartun omistaja saa sekä uroksen tiedot, että omistajan yhteystiedot jalostustoimikunnalta)
4. Uroksesta ei laiteta mitään tietoja nettisivujen jalostusuroslistalle, vaan tiedot pysyvät jalostustoimikunnalla, josta nartun omistajalle kerrotaan kyseisestä urosvaihtoehdosta.

Ilmoitus_jalostusuroslistalle (doc)
Jalostustoimikunta toivoo sekä urosten, että narttujen omistajien huomioivan seuraavia asioita jalostussuunnitelmissaan.
Huomioithan uroksen omistajana:
- Jokainen uroksen omistaja toimii rehellisin periaattein, ja ilmoittaa listalle ainoastaan terveitä uroksia.
- Ennen kuin annat urostasi jalostuskäyttöön tutustu Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeeseen (pdf) ja astutussopimukseen (pdf).
- Jokainen uroksen omistaja päättää itse uroksensa käytöstä, ja on itse vastuussa uroksensa käyttämisestä jalostukseen.
- Jalostusuroslistalla tarjolla oleva uros ei ole automaattisesti kaikkien käytettävissä, uroksen omistajalla on oikeus myös kieltäytyä.
- Mikäli uroksen tiedoissa tai sen terveydessä ilmenee muutoksia, uroksen omistaja on velvollinen ilmoittamaan tiedot välittömästi jalostustoimikunnalle, joka ylläpitää jalostusuroslistaa.

Nartun omistajalta toivomme:
- Nartun omistaja on rehellinen ja avoin uroksen omistajalle.
- Jalostusnarttu on terve ja saanut näyttelyistä arvosteluna vähintään kaksi eh:ta (erittäin hyvä).
- Nartun omistaja ei pennuta narttua liian nuorena, eikä liian tiheästi.
- Nartun omistaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja toimii kasvattajana rehellisin periaattein, tavoitteenaan terve Suomen Ranskanbulldogit ry:n jalostusohjeen suositukset täyttävä ja rodunomainen pentue.
- Nartun omistaja on yhteydessä uroksen omistajaan hyvissä ajoin tehdessään pentuesuunnitelmia, ja huomio sen, että uroksen omistajalla on oikeus kieltäytyä nartun astutuksesta.
- Nartun astutuksesta tehdään Suomen Kennelliiton astutussopimus.
- Pennut rekisteröidään Suomen Kennelliiton rekisteriin, ja luovutetaan aikaisintaan 7 viikon ikäisinä.
LISÄKSI JALOSTUSTOIMIKUNTA SUOSITTELEE VIRALLISIA TERVEYSTUTKIMUKSIA JOKAISELLE UROKSELLE JA NARTULLE ENNEN JALOSTUSKÄYTTÖÄ.
Ranskanbulldoggien viralliset terveystutkimustulokset löydät Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä