Jalostusuroslista

Jalostusuroslista

Suomen Ranskanbulldogit ry:n ylläpitämä jalostusuroslista löytyy Facebookista.

Pääset sivulle alla olevasta linkistä:

Jalostusuroslista
LUE SÄÄNNÖT HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN ILMOITUKSEN JULKAISEMISTA FACEBOOKISSA!

Ryhmä on Suomen Ranskanbulldogit ry:n tarjoama avoin palvelu ja sen toimintaa valvoo ja ylläpitää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi hyväksyä tai hylätä Facebook ryhmään pääsyn. Ryhmä on tarkoitettu vain jalostukseen tarjolla olevien, Suomeen rekisteröityjen urosten kuvallisille ilmoituksille. Muut kuvat ja tekstit poistetaan ylläpidon toimesta. Tarkoituksena ei ole, että narttujen omistajat laittavat uroksenhakuilmoituksia. Nartun omistajat voivat olla suoraan yhteyksissä mieleistensä urosten omistajiin.

Tämä ryhmä ei ole keskustelupalsta. Kaikki keskustelualoitukset tms. tullaan poistamaan ylläpidon toimesta. Ilmoitukset laaditaan kuvan muodossa, tiedot uroksesta kuvatekstiin. Lataa kuva ryhmän seinälle sen etusivun kautta, älä luo uutta kuvakansiota ilmoitusta varten. Ilmoituksia on helpoin selata ryhmän Kuvat-osiossa.

Uroksen tulee olla täyttänyt 24kk ja sillä tulee olla voimassa oleva virallinen selkä-, polvi-, silmä- ja sydäntutkimustulos, jotka kaikki myös näkyvät koiran jalostustietokannassa (http://jalostus.kennelliitto.fi/). HUOM! Ranskanbulldoggien PEVISA astuu voimaan 1.1.2021. Jalostuskoirilla tulee olla PEVISA:n vaatimat tarkastukset voimassa ASTUTUSHETKELLÄ. Huomioithan myös terveystarkastusten rotukohtaiset voimassaoloajat.

PEVISAn sisältö on seuraava:

Selkätutkimuslausunto
-VA, LTV, IDD, SP. Raja-arvoina ainoastaan Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen asettamat rajat.

Patellaluksaatiolausunto
- Voimassa oleva polvilausunto
- Raja-arvo 1. Tuloksen 1 saanut koira on paritettava tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.

Sydämen auskultaatiolausunto
- Tutkimus aikaisintaan 12kk iässä - lausunto voimassa 24kk.
- Koira ei saa osoittaa minkäänlaisia merkkejä mistään perinnöllisestä sydänsairaudesta.

Silmätarkastuslausunto
- Tutkimuksen alaikäraja 12kk - lausunto voimassa 24kk.
Seuraavat silmäsairaudet sulkevat koiran pois jalostuksesta:
- Perinnöllinen kaihi, PRA, tRD

Ilmoitukseen tulee laittaa koirasta kokovartalokuva. Jos haluat laittaa koirasta useamman kuvan, tee niistä kuvakollaasi. Kuvatekstistä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
o Koiran rekisterinimi ja linkki koiran tietoihin jalostustietokannassa
o Virallisten voimassa olevien terveystarkastusten tulokset
o Näyttelytulos
o Paino
o Omistajan yhteystiedot ja paikkakunta


MALLI:
RAUNO RANSKANBULLDOGGI FI123456/12
https://jalostus.kennelliitto.fi/ , suora linkki koiran tietoihin
12.12.12 Polvet: 0/0
12.12.12 Silmät: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
12.12.12 Sydän : ei sivuääniä
Muut: Selkä, kyynärät ja lonkat kuvattu 15.04.16 kts. jalostustietojärjestelmä
Näyttelyt: 1 x ERI 1x EH
Paino: 12kg
Omistaja: Miina Mallikas, Helsinki
sähköposti miina.mallikas@mmmmm.fi
puh. 0500-1234567

PUUTTEELLISET, VANHENTUNEET TAI OHJEIDEN VASTAISESTI LAADITUT ILMOITUKSET POISTETAAN ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA.

Kuvien turha kommentointi ja nostaminen on kiellettyä. Kaikki muut kuin ilmoituksen laittajan omat kommentit poistetaan. Ilmoituksen laittaja voi päivittää kommentteihin esim. tehdyt terveystulokset, valioitumiset yms. oleelliset asiat. Huomioithan, että jotta pennut saa rekisteröityä, tulee uroksella olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä laskeutuneena kivespussiin. Tämän todistamiseksi tulee uroksen olla palkittu virallisessa näyttelyssä tai pentueilmoitukseen tulee liittää eläinlääkärin antama todistus siitä, että uroksella on normaalit kivekset.

Ylläpito suosittelee kiinnittämään huomiota Suomen Ranskanbulldogit jalostusohjeeseen Jalostusohje, sekä Kennelliiton jalostusta koskeviin sääntöihin ja ohjeisiin http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys.

Ylläpito suosittelee lukemaan rodun jalostustavoiteohjelman JTO 2021-2025, sekä rotumääritelmän Ranskanbulldogin rotumääritelmä.

Kasvattaja, joka on yhdistyksen jäsen, saa pyytäessään jalostustoimikunnalta apua yhdistelmien sukutauluissa esiintyvien perinnöllisten riskien selvittämisessä, sekä muissa ranskanbulldogin jalostusta koskevissa kysymyksissä.

Jalostukseen ei tule käyttää koiria jolla on rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
– vihaisuus tai liiallinen arkuus
– selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
– epätyypillisyys: riittämättömät rotutyypilliset piirteet
– täysin sulkeutuneet sieraimet
– vino leuka, jolloin kieli on jatkuvasti näkyvissä
– yläpurenta
– jatkuvasti näkyvät kulmahampaat suun ollessa kiinni
– eriväriset silmät
– muun värinen kuin musta kirsu
– muut kuin pystyt korvat
– hännättömyys tai sisäänpäin kasvava häntä
– takaraajojen kannukset
– ylitaittuva kinner
– pitkä, karkea tai villava karva
– muu kuin rotumääritelmän mukainen väri, erityisesti musta, musta punaruskein merkein ja mustan diluutiovärit yksivärisenä tai valkokirjavana
– rotumääritelmässä mainitun koon ja painon ylitys tai alitus
– hengitysvaikeudet
– kuurous
Lisäksi jalostukseen ei suositella käytettäväksi koiria joilla on jokin seuraavista rakenteellisista virheistä tai perinnölliseksi katsottavista ongelmista:
– muut luuston ja nivelten kasvuhäiriöt: selvästi oireilevia koiria ei tule käyttää jalostukseen
– väärät rungon mittasuhteet
– vakavasti käyrät eturaajat ja erittäin löysät ranteet, lievästi käyräraajaisten koirien yhdistämistä ei suositella
– vääränmallinen ylälinja, kyfoosi tai lordoosi
– liioiteltu koko ja liian raskas rakenne
– epävakaat ja rodulle epätyypilliset liikkeet
– syringomyelia
– sisäelinongelmat, kuten ruokatorvenlaajentuma; cushingintauti; kilpirauhassairaudet; maksa-; munuais,- sappi- ja haimasairaudet; intestinaalinen lymfangiektasia; toistuvat suolistotulehdukset
– liian voimakas alapurenta tai muut huomattavat purentavirheet
– vino leuka
– runsaat hammaspuutokset
– liian pitkä ja paksu kieli
– olemattomat etu- ja takakulmaukset
– liioitellut rypyt ja poimut sekä liian löysä nahka
– hännättömyys