Ajankohtaista projektissa

Ajankohtaista projektissa

24.10.2023
Toinen toteutuslupa roturisteytysyhdistelmälle saatu

Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta on saatu hyväksyntä ranskanbulldogin roturisteytysyhdistelmälle, jossa risteytyskumppanina on papillon. Projektista tiedotetaan, kun siinä edistytään ja on konkreettista uutta kerrottavaa.

7.10.2023
Ensimmäinen toteutuslupa roturisteytysyhdistelmälle saatu

Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta on ensimmäisenä saatu hyväksyntä ranskanbulldogin roturisteytysyhdistelmälle, jossa risteytyskumppanina on tanskalais-ruotsalainen pihakoira.

Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi kesällä kokouksessaan Suomen Ranskanbulldogit ry:n ranskanbulldoggien roturisteytysprojektin. Samassa kokouksessa päätettiin uudesta FCI:n ulkopuolisesta roturisteytysrekisteristä, johon uusista risteytysprojekteista syntyvät risteytyskoirat rekisteröidään. Ranskanbulldogin roturisteytysprojekti on Kennelliiton yleisen jalostusstrategian ja 1.1.2024 voimaan tulevan eläinten hyvinvointilain hengen mukainen.

Kullekin risteytysprojektin yhdistelmälle tulee anoa ennakkoon toteutuslupa. Hyväksyntä on saatava ensin yhdistyksen projektityöryhmältä, jonka jälkeen yhdistelmäanomus lähtee Kennelliittoon roturisteytystyöryhmän käsittelyn kautta jalostustieteellisen toimikunnan hyväksyttäväksi. Jokainen yhdistelmä toteutetaan vain projektin puitteissa, projektiin hyväksytyillä ja sen kriteerit täyttävillä koirayksilöillä.

20.6.2023
Suomen Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 15.6.2023 Suomen Ranskanbulldogit ry:n ranskanbulldoggien roturisteytysprojektin. Samassa kokouksessa päätettiin uudesta roturisteytysrekisteristä, johon risteytyskoirat rekisteröidään.

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan roturisteytystyöryhmä on ehdottanut projektisuunnitelmassa mainittujen rotujen lisäksi kahta risteytyskumppanirotua, tanskalais-ruotsalaista pihakoiraa ja staffordshirenbullterrieriä.

Lue Kennelliiton julkaisu aiheesta täällä.

24.3.2023
Roturisteytyksen projektisuunnitelman lopullinen hyväksyntä Suomen Kennelliiton hallituksessa odottaa yhä edelleen SKL:n uuden roturisteytysrekisterin (RR-rekisteri) valmistumista. Tiedotamme, kun saamme asiasta uutta tietoa.

Projektisuunnitelmalla on oltava Kennelliiton hyväksyntä ennen kuin kullekin yksittäiselle suunnitellulle roturisteytysyhdistelmälle voidaan lähteä hakemaan hyväksyntää ja saada toteuttamiselle Kennelliiton lupa. Tämä ei kuitenkaan ole esteenä valmisteleville toimille, mahdollisten partneriehdokkaiden kartoitukselle ja valinnalle.

8.2.2023
Suomen Kennelliittoon elokuussa 2022 toimitetun roturisteytyksen projektisuunnitelman lopullinen hyväksyntä Kennelliiton hallituksessa odottaa nyt uuden SKL:n roturisteytysrekisterin (RR-rekisteri) valmistumista.

Roturisteytysprojektiin on ilmoittautunut kiinnostuneita kasvattajia. Heidän, sekä mahdollisiksi risteytyskumppaneiksi valittavien koirien, näiden omistajien, kumppanirotujen rotujärjestöjen ja –yhdistysten kanssa projektityöryhmä jatkaa erilaisia valmistelevia toimia ja yhteydenpitoa. Suomen Ranskanbulldogit ry:n roturisteytysprojektille on myönnetty Suomen Kääpiökoirat ry:n (SKKY) tuki sekä Kennelliiton ja Agria Eläinvakuutuksen aktiviteettirahaston tunnustuspalkinto.

Roturisteytyksen projektisuunnitelmalla on oltava Kennelliiton hyväksyntä ennen kuin kullekin yksittäiselle suunnitellulle roturisteytysyhdistelmälle voidaan lähteä hakemaan hyväksyntää ja saada toteuttamiselle Kennelliiton lupa.

27.10.2022
Roturisteytysprojektin suunnitelma on rotujärjestömme Suomen Kääpiökoirat ry:n (SKKY) hyväksynnän jälkeen lähetetty Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyyn, josta se on edennyt Kennelliiton roturisteytystyöryhmään, ja aikanaan edelleen Suomen Kennelliiton hallituksen käsiteltäväksi.

2.6.2022
Yhdistyksen jäsenet äänestivät vuosikokouksessa 20.3.2022 SRBY:n roturisteytysprojektin toteutuksen puolesta. Kokouksessaan 2.5.2022 yhdistyksen hallitus perusti alaisuuteensa viisijäsenisen eri osaamisvahvuuksista koostuvan projektiryhmän hallinnoimaan ja työstämään suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Ryhmän vetäjäksi valittiin Toni Saira ja muiksi jäseniksi Maarit Lehtonen, Linda Neemre, Tiina Pulkkanen ja Virpi Saranpää. Projektiryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 3.5.2022.

Projektiryhmä hoitaa risteytysprojektin etenemiseen liittyviä toimenpiteitä. Se hakee mukaan kasvattajia sekä mahdollisia risteytyskumppaneita ja selvittää asioita osallistuville kasvattajille, tukee prosessia sen eteenpäin viemisessä oikealla tavalla. Projektiryhmä myös koordinoi esimerkiksi projektiin liittyviä terveystarkastuksia. Se pitää yhteyttä projektin kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja yhteistyötahoihin sekä vastaa projektiin liittyvästä viestinnästä ja tiedottaa sen etenemisestä. Ryhmä raportoi yhdistyksen hallitukselle, joka hoitaa tiedottamisen jäsenistölle ja muille tarpeellisiksi katsomilleen tahoille, kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

Roturisteytyksen projektisuunnitelma valmistui vuoden 2022 alussa. Se oli käsittelyssä kuluvan vuoden maaliskuussa SRBY:n vuosikokouksessa, jossa yhdistyksen jäsenet äänestivät projektin toteutuksen puolesta. Projektisuunnitelma on lähtenyt hyväksytettäväksi rotujärjestöllemme SKKY:lle, jonka jälkeen se etenee vielä Suomen Kennelliiton käsittelyyn.

Rodun kasvattajat voisivat miettiä, ovatko kiinnostuneita roturisteytyksen toteutukseen ja millaiset resurssit itsellä olisi siihen pitkäkestoiseen sitoutumiseen, jota useamman koirasukupolven ja siten työn jatkuvuutta edellyttävä projekti vaatii.

Roturisteytyksen projektiryhmän tavoittaa sähköpostilla: tyoryhma@suomenranskanbulldogit.fi.