Ajankohtaista projektissa

Ajankohtaista projektissa

27.10.2022
Roturisteytysprojektin suunnitelma on rotujärjestömme Suomen Kääpiökoirat ry:n (SKKY) hyväksynnän jälkeen lähetetty Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyyn, josta se on edennyt Kennelliiton roturisteytystyöryhmään, ja aikanaan edelleen Suomen Kennelliiton hallituksen käsiteltäväksi.

2.6.2022
Yhdistyksen jäsenet äänestivät vuosikokouksessa 20.3.2022 SRBY:n roturisteytysprojektin toteutuksen puolesta. Kokouksessaan 2.5.2022 yhdistyksen hallitus perusti alaisuuteensa viisijäsenisen eri osaamisvahvuuksista koostuvan projektiryhmän hallinnoimaan ja työstämään suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Ryhmän vetäjäksi valittiin Toni Saira ja muiksi jäseniksi Maarit Lehtonen, Linda Neemre, Tiina Pulkkanen ja Virpi Saranpää. Projektiryhmän järjestäytymiskokous pidettiin 3.5.2022.

Projektiryhmä hoitaa risteytysprojektin etenemiseen liittyviä toimenpiteitä. Se hakee mukaan kasvattajia sekä mahdollisia risteytyskumppaneita ja selvittää asioita osallistuville kasvattajille, tukee prosessia sen eteenpäin viemisessä oikealla tavalla. Projektiryhmä myös koordinoi esimerkiksi projektiin liittyviä terveystarkastuksia. Se pitää yhteyttä projektin kannalta tärkeisiin sidosryhmiin ja yhteistyötahoihin sekä vastaa projektiin liittyvästä viestinnästä ja tiedottaa sen etenemisestä. Ryhmä raportoi yhdistyksen hallitukselle, joka hoitaa tiedottamisen jäsenistölle ja muille tarpeellisiksi katsomilleen tahoille, kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

Roturisteytyksen projektisuunnitelma valmistui vuoden 2022 alussa. Se oli käsittelyssä kuluvan vuoden maaliskuussa SRBY:n vuosikokouksessa, jossa yhdistyksen jäsenet äänestivät projektin toteutuksen puolesta. Projektisuunnitelma on lähtenyt hyväksytettäväksi rotujärjestöllemme SKKY:lle, jonka jälkeen se etenee vielä Suomen Kennelliiton käsittelyyn.

Rodun kasvattajat voisivat miettiä, ovatko kiinnostuneita roturisteytyksen toteutukseen ja millaiset resurssit itsellä olisi siihen pitkäkestoiseen sitoutumiseen, jota useamman koirasukupolven ja siten työn jatkuvuutta edellyttävä projekti vaatii.

Roturisteytyksen projektiryhmän tavoittaa sähköpostilla: tyoryhma@suomenranskanbulldogit.fi.