Ranskanbulldoggien roturisteytys

Ranskanbulldoggien roturisteytys

Suomen Ranskanbulldogit ry (SRBY) on käynnistänyt pitkäkestoisen roturisteytysprojektin. Ranskanbulldogin terveystilanteen suunnitelmallinen parantaminen on yksi SRBY:n tavoitteista. Rodulla on Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) ja vuoden 2021 alusta on rotu kuulunut Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA). SRBY:n roturisteytysprojektin tavoitteena on vaikuttaa ranskanbulldogin terveyteen. Projekti noudattaa Suomen Kennelliiton roturisteytysohjetta ja on siten tarkoin suunniteltu ja valvottu prosessi.

Ranskanbulldoggi on rotuna niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ollut esillä terveystilanteensa osalta. Erityisesti esiin on nostettu lyhytkalloisille roduille eli brakyroduille tyypilliset hengitysongelmat. Toinen esiin nostettu ongelma on DVL2-geenimuutoksen yhteys luuston epämuodostumiin. Rodussa ongelma ilmenee selkänikamien epämuodostumina. Näihin edellä mainittuihin ongelmiin vaikuttaminen on SRBY:n roturisteytysprojektin ensisijainen tavoite. Roturisteytyksillä tuodaan rotuun geneettistä monimuotoisuutta, ja risteyttämällä ranskanbulldoggia normaalirakenteisiin rotuihin saadaan todennäköisesti myös muita positiivisia vaikutuksia mm. luonnollisten synnytysten lisääntymisenä. Geneettinen monimuotoisuus myös vähentää todennäköisesti autoimmuunisairauksia ja allergioita.

Ajatus roturisteytyksestä yhtenä työkaluna rodun tervehdyttämiseksi on lähtenyt SRBY:ssä liikkeelle vuonna 2020. Yhdistyksemme vuosikokouksessa 2021 äänestettiin SRBY:n roturisteytyksen projektisuunnitelmaa laativan työryhmän perustamisesta. Valmis suunnitelma hyväksyttiin 20.3.2022 vuosikokouksessamme ja sen jälkeen rotujärjestö Suomen Kääpiökoirat ry:ssä (SKKY). Suunnitelma on lähtenyt Kennelliiton Jalostustieteelliseen toimikuntaan ja sieltä Kennelliiton hallitukselle. Odotamme hyväksyntää syksyn aikana. Projektisuunnitelmaa laatimassa oli Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio sekä kuusi SRBY:n jäsenkasvattajaa. Työryhmä kuuli eri asiantuntijoita, kuten luonnetestituomari Jorma Lankista, ELT Liisa Lilja-Maulaa ja ELT, dosentti Anu Lappalaista. Mahdollisiksi roturisteytyskumppaneiksi suunnitelmaan on valikoitunut neljä vaihtoehtoista rotua: amerikanstaffordshirenterrieri, jackrusselinterrieri, mittelspitz ja perhoskoira.

SRBY:n hallitus on keväällä 2022 perustanut alaisuuteensa eri osaamisvahvuuksista koostuvan roturisteytysprojektiryhmän hallinnoimaan ja työstämään suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Lisätietoja projektista, roturisteytysprojektiryhmästä ja yhteystiedot löytyvät tältä sivustolta.