Aluetoiminta ja paikallisvastaavat

Aluetoiminta ja paikallisvastaavat


Toimintaohje Suomen Ranskanbulldogit ry:n paikallisvastaaville

Paikallisjaostojen yhteyshenkilöt vastaavat omalla paikkakunnallaan järjestettävistä Suomen Ranskanbulldogit ry:n alaisista tapahtumista. Tällaisiksi lasketaan mm. yhteislenkit, koirapuistotapaamiset ja koulutustilaisuudet mistä yhdistystä on informoitu. Tämänlaisissa tapahtumissa on tarkoitus lisätä rotutietoutta, kasvattaa yhteishenkeä sekä pitää hauskaa koirien kanssa.

Paikallisvastaavan tulee:
- olla Suomen Ranskanbulldogit ry:n jäsen
- olla puheissaan ja teoissaan puolueeton
- jakaa ranskis-harrastajille tietoa rodusta ja rotuyhdistyksestä
- kannustaa ranskis-harrastajia yhdistystoiminnan pariin
- olla itse avoin ja kannustaa harrastajia avoimuuteen koiriaan koskevissa asioissa
- olla tiedonhaku- ja tiedonjakotaitoinen
- pitää rotuyhdistys ajan tasalla paikkakuntansa tapahtumista ja tapaamisista
- olla ystävällinen ja tasapuolinen
- huolehtia, että koirien pito ja kohtelu on asiallista
- huolehtia, että tapahtumissa noudatetaan yleistä järjestyslakia.
Paikallisvastaava vastaa:
tapahtumapaikkojen siisteydestä ja luvallisesta käytöstä
yhteydenpidosta rotuyhdistykseen
yhteystietojensa oikeellisuudesta yhdistyksen nettisivuilla
Suomen Ranskanbulldogit ry toivoo, että paikallisvastaavat antavat yhdistykselle pienimuotoisen tilanneraportin toiminnastaan (toteutuneista tapahtumista sekä suunnitelmista) noin 3kk välein.
Rahoitusta tarvitsevasta toiminnasta tehdään aina erillinen vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi. Tällaista hakemusta jätettäessä tulee huomioida, että se jätetään hallituksen käsiteltäväksi hyvissä ajoin ennen suunnitellun tapahtuman ajankohtaa, jotta hallitus ehtii asian käsitellä ja antaa siitä päätöksensä. Rahoitusta ei myönnetä takautuvasti.

Suomen Ranskanbulldogit ry:n hallitus

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan toiminnan jollain uudella paikkakunnalla ole yhteydessä yllapito@suomenranskanbulldogit.fi