Selkä

Selkä

Ranskanbulldogeilla esiintyviä selkäongelmia

Viralliset selkäkuvaukset suositellaan tekemään 2-3 vuotiaille koirille. Tämä siksi, että selkä on viimeinen osa koirasta, mikä luutuu. Selkäkuvaus tehdään aina rauhoitettuna, sillä koiran pitää olla kuvauksen ajan liikkumatta ja tietyssä asennossa. Kennellitolla on tarkka ohjeistus siihen miten kuvat otetaan ja mitä kuvia mistäkin rodusta tarvitaan virallista lausuntoa varten. Kannattaakin tarkastaan ennen kuvauttamista Kennelliiton tarkat ohjeet selkärangan kuvauksen suorittamisesta täältä. Virallisesta selkäkuvauksesta löytyy lisätietoja tältä sivulta.

HUOMIO! Yhdistys tukee taloudellisesti jäseniään, jotka kuvauttavat koiransa lonkat virallisesti. Ks. lisää: Terveystutkimusten tukeminen.
Spondyloosi = Etenevä selän rappeumasairaus, jossa selkänikamat luutuvat yhteen ja nikamiin muodostuu luupiikkejä. Yhteen luutuneista nikamista häviää selkärangalle tarpeellinen joustavuus ja koirasta tulee ”notkea kuin rautakanki”. Nikamien silloittuminen tekee nikamaväleistä myös huomattavasti ahtaampia, kuin normaaleissa selkänikamissa. Luupiikit voivat myös ahtauttaa hermojen juurikanavia, jolloin oireina voi olla kipuilua ja halvausoireita. Spondyloosi alkaa yleensä oireilla vasta vanhemmalla iällä, mutta on johtanut jo nuorienkin ranskanbulldoggien eutanasiaan.

Spondyloosin syytä ei tiedetä tarkasti. Yksi syy spondyloosiin voi olla nikamien välisiin nivelsiteisiin kohdistunut liian suuri rasitus. Silloittuminen voi olla myös seurausta useasta selkärangan sairaudesta, joita ovat mm. bakteeritulehdus, nikamien yliliikkuvuus ja selkänikamien kehityshäiriö. Myös perimä ja ravinto vaikuttavat huomattavasti spondyloosin kehittymiseen (kalsiumin lisääntyminen lisää spondyloosi-riskiä). Boksereilla spondyloosin on todettu olevan perinnöllinen ongelma.

Jos spondyloosin aiheuttamat luusillat pääsevät murtumaan voi oireena olla kipuilua, asentotunnon ja refleksien hidastumista ja lihaksien surkastumista. Oireita hoidetaan yleensä tulehduskipulääkkeillä, levolla, paikallisella kylmähoidolla ja fysikaalisilla hoidoilla. Ranskanbulldoggi voi saada virallisen lausunnon spondyloosin asteesta.
Spondyloosi-muutos lannerangassa

Spondyloosi-muutos lannerangassa

Epämuodostuneet nikamat = Kiilanikamia eli hemivertebroita ja perhosnikamia esiintyy erityisesti roduilla, joilla on korkkiruuvihäntä. Korkkiruuvihäntähän syntyy juuri kiilanikamista. Kiilanikamat ovat yleensä seurausta selkänikamien runko-osien kehityksen häiriintymisestä. Osa nikamavikaisista koirista ei oireile elinaikanaan, osalle kehittyy kivuliaita, herkästi uusiutuvia selkäytimen ja hermojen pinnetiloja, jotka ilmenevät liikkumisvaikeuksina, halvausoireina ja kipuina. Koiralla, joka oireilee selkäänsä epämuodotuneiden nikamien vuoksi, ennuste ei yleensä ole hyvä. Epämuodostuneet nikamat lyhentävät pahimmassa tapauksessa koiran elämää huomattavasti. (Lainattu Rankanbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelmasta). 12 kuukautta täyttänyt ranskanbulldoggi voi saada virallisen VA-lausunnon nikamamuutosten asteesta.
Takaselän kipu-halvaus-oireyhtymä, cauda equina-oireyhtymä = Koiralla selkäydin loppuu 5. ja 6. lannenikaman kohdalla. Näiden jälkeen selkäydin jakautuu cauda equinaksi eli ääreishermojen kimpuksi. Tämä kimppu sijaitsee viimeisten lannenikamien, ristiluun ja häntänikamien muodostamalla alueella. Sairautta tavataan kaiken ikäisillä koirilla ja sen aiheuttajat ovat yleensä epämuotoiset nikamat. Oireina koiralla on selän kipuilua, takajalkojen ontumista, takapään jäykkyyttä, takajalkojen halvausoireita. Myös makuulta nouseminen ja hyppääminen aiheuttavat kipuilua ja koira saattaa olla haluton seisomaan. Vaikeissa tapauksissa koiralla esiintyy myös pidätysongelmia. Cauda equinaa voidaan hoitaa levolla ja lääkityksellä tai kirurgisesti. Sairaus voidaan todeta varmimmin magneettikuvauksella. Jalostustietokannan perusteella cauda equina on myös ranskanbulldogeissa esiintyvä sairaus, vaikka sitä yleensä esiintyy eniten isoilla roduilla, kuten saksanpaimenkoiralla.
Välilevytyrä = Ranskanbulldoggi kuuluu (monen muun lyhytraajaisen rodun tavoin) kondrodystrofisiin rotuihin, joille on tyypillistä selkänikamien välilevyjen varhainen rappeutuminen, mikä lisää alttiutta välilevytyrään (ns. mäyräkoirahalvaus). Välilevyjen rappeutuminen liittyy hyvin usein röntgenkuvissa nähtäviin kalkkeumamuutoksiin. Selkärangan välilevyt toimivat ikään kuin ilmatyynyt nikamien välissä. Kalkkeumasta johtuen näistä ”ilmatyynyistä” tulee hyvin hauraita ja niiden joustavuus häviää. Tämä taas lisää huomattavasti välilevytyrän riskiä. Mäyräkoirilla on tutkittu laajemmalti kyseisiä selkäsairauksia ja kokeissa on todettu selkäranganrappeuman olevan 80% perinnöllistä ja 20% ulkoisista tekijöistä johtuva sairaus. Ranskanbulldogilla esiintyy myös sekundaarisia välilevytyriä epämuodostuneista nikamista aiheutuvan lisäkuormituksen seurauksena. 24 kuukautta täyttänyt ranskanbulldoggi voi saada virallisen lausunnon IDD-asteesta.

Koira oireilee yleensä selän kosketusherkkyytenä, hyppäämishaluttomuutena ja pahimmillaan erilaisina halvausoireina. Hoitona lievissä tapauksissa käytetään totaalista lepoa ja kipulääkitystä, kun taas vaikeissa tapauksissa voidaan yrittää kirurgista hoitoa. Tällaisissakin leikkauksissa jälkihoito on aikaa vievää ja sen merkitys on hyvin suuri koiran toipumisen kannalta.

Jos koiralla on todettu kalkkeumaa välilevyissä, voidaan oireiden ilmenemistä yrittää ennalta ehkäistä pitämällä koira hoikkana, hyvässä lihaskunnossa ja välttämällä hyppimistä.
Spina Bifida = Spina bifida on synnynnäinen tila, jossa selkäranka ei sulkeudu sikiöaikana normaalisti. Vaikea-asteinen spina bifida on fataali ja johtaa pennun menehtymiseen sikiöaikana tai pian syntymän jälkeen. Lieväasteiset selkärangan sulkeutumishäiriöt alkavat oireilla kasvukaudella tai varhaisessa aikuisiässä. Takajalkojen halvausoireet ja eriasteiset ulostamisvaikeudet voivat liittyä usein tähän rakennevikaan. Useimmissa tapauksissa halvausoireet jäävät pysyviksi ja kirurgisella hoidollakaan ennuste ei ole yleensä hyvä. (Lainattu Ranskanbulldoggien jalostuksen tavoiteohjelmasta)
Lisätietoa selkäsairauksista myös seuraavissa artikkeleissa:
Perinnölliset selkämuutokset (Kennelliitto): http://www.kennelliitto.fi/perinnolliset-selkamuutokset
Mäyräkoirahalvaus ja sen hoito (Mäyräkoiraliitto): http://www.mayrakoiraliitto.fi/index.php/terveys/maeyraekoirahalvaus
Saksanpaimenkoiraliiton Jalostusnetti & terveysartikkelit: http://www.spl.fi/jalostusnetti/index.php?r=splTerveyskyselyt/tietoa

Hannes Lohen geenitutkimusryhmän projekteja selkäsairauksista:

https://koirangeenit-fi.directo.fi/projektit/tutkimusprojektit/luustosairaudet/valimuotoinen-lanne-ristinikama/
https://koirangeenit-fi.directo.fi/projektit/tutkimusprojektit/luustosairaudet/korkkiruuvihanta/
https://koirangeenit-fi.directo.fi/projektit/tutkimusprojektit/luustosairaudet/valilevykalkkeuma/
S. Hurri, Katse nikamiin, Bostoni-lehti 4/2009
OFA French Bulldog Spine Database

Tieteellisiä artikkeleita selkäsairauksista:

A. Lappalainen & al.: Intervertebral disc disease in Dachshunds radiographically screened for intervertebral disc calcifications, in Acta Veterinaria Scandinavica, 2014