Nivelet

Nivelet

Tältä sivulta löydät lisätietoa virallisten tutkimusten tekemisestä ja ranskanbulldoggeilla esiintyvistä nivelongelmista.

Ranskanbulldogeille on luustotutkimuksista mahdollista saada Kennelliiton virallinen lausunto. Virallisiin luustotutkimuksiin kuuluvat polvitutkimus, kyynär-, lonkka- ja selkäkuvaus. Tutkimukset voidaan tehdä kaikille tunnistusmerkityille rekisteröidyille ranskanbulldogeille. Jokaisen osa-alueen tutkimusohjeet löydät Kennelliiton sivuilta Kennelliitto viralliset terveystutkimukset . Huomioithan, että ohjeissa on mainittu myös ikärajat lausuntojen saantiin. Rauhoitusta vaativat tutkimukset suositellaan otettavan samaan aikaan.

HUOMIO! Yhdistys tukee taloudellisesti jäseniään, jotka kuvauttavat koiransa lonkat ja/tai selän virallisesti. Ks. lisää: Terveystutkimusten tukeminen.
Patellaluksaatio eli polvinivelen sijoiltaan meno = Suora polvikulma yhdessä suoran kinnerkulman ja matalan telauran kanssa altistaa koiran patellaluksaatiolle. Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla. Patellan periytymistapaa ei ole pystytty vielä määrittelemään, mutta tietyissä suvuissa näyttäisi olevan isompi alttius, kuin toisissa. Pienillä roduilla polvilumpio lumpsahtaa yleensä sisäänpäin.

Patellaluksaatio on synnynnäinen sairaus ja se jaetaan vakavuuden mukaan neljään eri asteeseen. I – asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III – asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira saattaa ottaa ns. pupuaskeleita kipeällä takajalalla sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan. Tämän ”pupuaskelen aikana koira muljauttaa lumpion takaisin paikoilleen. IV – asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Lumpion saa manipuloitua telauraan, mutta se ei pysy siellä hetkeäkään. Patellaluksaatio voidaan hoitaa kirurgisesti. Kuten muissakin nivelleikkauksissa, jälkihoitona annettu fysioterapia on erittäin tärkeätä. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono.

Polvitutkimuksen tekee siihen erikseen koulutettu eläinlääkäri. Polvitarkastusoikeudet omaavat eläinlääkärit löydät Suomen Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/FI/yhteystiedot/elainlaakarit/ polvielainlaakari/yhteystiedot.htm Polvitutkimuksessa koiraa ei tarvitse rauhoittaa. Eläinlääkäri tutkii polven käsin, yleensä koiran seistessä pöydällä.

Patellaluksaation lähdemateriaalina käytetty: http://www.kennelliitto.fi/polvilumpion-sijoiltaan-meno-patellaluksaatio

Lisätietoa polvien tutkimisesta myös Kennelliiton artikkelissa Polvitutkimus kertoo pysyykö patella paikoillaan.
Kuvassa ranskiksen D/D lonkat

Kuvassa ranskiksen D/D lonkat

Kyynärnivelen kasvuhäiriöt (ED) = Kyynärniveldysplasia jaetaan eri muotoihin: Osteokondroosi eli nivelruston solujen kehityshäiriö. Osteokondroosissa nivelalueen luutuminen häiriintyy nopeimmassa kasvuvaiheessa aiheuttaen kivuliaan nivelrikon. Sekä sulkijalisäkkeen ja/tai koronoidilisäkkeen irtopalamuoto. Nämä erilaiset ilmenemismuodot voivat esiintyä yhdessä tai erikseen. Yleensä kyynärnivelen kasvuhäiriöstä kärsivän koiran liikkuminen on väkinäistä, ja varsinkin rasituksen jälkeen liikkeelle lähteminen on hankalaa. Jos vain toinen kyynärä on kipeä, yrittää koira keventää liikkumista käyttämällä enemmän tervettä jalkaa ja näin yleensä vaurioittaa sitäkin. Osa pennuista alkaa ontua jo 4–5 kuukauden iässä, kun taas toiset koirat alkavat oireilla vasta kun niveleen kehittyy nivelrikkoa. Nopeakasvuisuus ja suurikokoisuus altistavat kyynärniveldysplasialle. Kyynärniveldysplasia näyttää olevan perinnöllinen vika, mutta periytymismallia ei vielä tiedetä. Lisäksi vian ilmenemiseen vaikuttavat myös koiran koko, ravinto ja muut ympäristötekijät. Vaikeissa tapauksissa turvaudutaan leikkaushoitoon ja sen jälkeiseen fysioterapiaan.

Kyynärnivellausuntojen arvosteluasteikko:
0 – ei muutoksia
1 – lievät muutokset
2 – kohtalaiset muutokset
3 – voimakkaat muutokset

Kyynärkuvat otetaan aina koiran ollessa rauhoitettuna, jotta koira on kuvauksen ajan liikkumatta tietyssä asennossa. Kuten lonkkakuvat, kyynärkuvatkin lähetetään Suomen Kennelliittoon lausuttavaksi ja sieltä tulee omistajalle erillinen lasku kuvien lausumisesta.

Lisää kyynärnivelen kasvuhäiriöstä voit lukea Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/kyynarnivelen-kasvuhairiot

Kyynärnivelen selityksessä käytettyjä lähteitä:
http://www.kennelliitto.fi/kyynarnivelen-kasvuhairiot
http://www.apexvet.fi/webclinic/Esa/osteokondroosi_kyynarnivelen_kasvuhairiot.pdf
Ks. myös http://www.spl.fi/jalostusnetti/index.php?r=splTerveyskyselyt/tietoa
Polvileikkauksen jälkeen

Polvileikkauksen jälkeen

Polvileikkauksen jälkeen

Polvileikkauksen jälkeen

Lonkkaniveldysplasia (HD) = Lonkkanivelen kasvuhäiriöllä eli lonkkaniveldysplasialla tarkoitetaan lonkan kehitys-häiriötä. Lonkan epänormaali kehitys voi johtaa kivuliaaseen nivelrikkoon tai lonkan sijoiltaan menoon ja sitä kautta rampauttaa koiran. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtuu sekä perinnöllisistä- että ympäristötekijöistä. Kasvuhäiriöön vaikuttavat useat eri geenit, eli puhutaan kvantitatiivisesta periytymisestä. Lonkkaniveldysplasiaa lausutaan Suomen Kennelliitossa asteikolla A-E, A:n ollessa terve ja E:n ollessa vaikeasti sairas lonkkanivel. Koira, jolla on ”lonkkavika” ei yleensä hypi mielellään, ei rakasta pitkiä lenkkejä, on jäykkä levon jälkeen ja saattaa jopa kipuilla niin paljon, että muuttuu aggressiiviseksi. Ranskisten lonkat oireilevat harvoin, koska suurin osa koiran painosta on sen etujalkojen päällä, mutta rodussamme on myös esiintynyt eutanasiaan johtaneita lonkkaniveldysplasia tapauksia.

Lisää lonkka-nivelendysplasiasta voit lukea Suomen Kennelliiton sivuilta. Virallinen lonkkakuvaus tehdään aina rauhoitettuna, koska lonkat on vedettävä hyvin suoriksi ja tätä varten koiran lihaksiston on oltava täysin rentona. Viralliset lonkkakuvat lähetään aina eläinlääkäriasemalta Suomen Kennelliittoon lausuttavaksi. Lausunnosta tulee erikseen maksulappu koiran omistajalle.

Lonkkaniveldysplasia tekstin lähteet:.
http://www.vesikoirat.fi/por-jalostus-ja-terveys/por-terveys.html
http://personal.inet.fi/koti/herttamartta/terveydesta.html
http://www.kennelliitto.fi/lonkkanivelen-kasvuhairio
Kuvassa ranskiksen kyynärät 0/0

Kuvassa ranskiksen kyynärät 0/0

(Tämän lisäksi lähteinä on käytetty muutamaa muuta internet-artikkelia, jotka eivät ole enää saatavilla.)