Immunologiset ongelmat

Immunologiset ongelmat

Ranskanbulldogeilla on todettu useita eriasteisia immunologisia ongelmia, kuten atopiaa, atooppista dermatiittia, ruoka-aineallergioita, hiivayliherkkyyttä, furunkuloosia sekä demodikoosia.

Kennelliiton terveyskyselyn väliaikaraportista (tuloksia julkaistu Ranskis-lehden numerossa 3/2015) käy ilmi, että 150 ranskanbulldogin joukossa ranskanbulldogeilla esiintyy muita rotuja useammin toistuvia tai jatkuvia allergiatyyppisiä oireita kuten ihon ja tassujen kutinaa, hilseilyä tai punoitusta ja tassutulehduksia (21,33%). Ranskanbulldoggiyhdistyksen terveyskyselyn vastauksien perusteella n. 27 prosentilla ranskanbulldogeista on jonkinlaisia immunologisia ongelmia (allergia, atopia, demodikoosi, eli sikaripunkin aiheuttama ihotulehdus). Tämän lisäksi 30% koirista on jonkinlaisia toistuvia tulehduksia, mikä kertonee ongelmista koiran vastustuskyvyssä.
ALLERGIA = Koiran allerginen reaktio tapahtuu silloin, kun koiran oma immuniteettijärjestelmä ei kykene estämään allergeenien tunkeutumista kehoon. Terveen koiran elimistö estää allergeenien tunkeutumisen. Yleisimmin koiran allergia ilmenee mm. iho-ongelmilla, ärtyneillä ja punoittavilla sidekalvoilla, tassujen kaluamisella ja nuolemisella sekä kutinalla. Koira voi sairastaa myös kroonista korvatulehdusta, sekä kärsiä toistuvista hiivatulehduksista. Myös pitkäkestoinen ripuli sekä imeytymisongelmat voivat kieliä allergiasta. Tavallisimpia allergian aiheuttajia ovat: siitepölyt, huonepöly, pöly- ja hilsepunkit, home- ja sieni-itiöt, eläinhilse sekä erinäiset ruoka-aineet, kuten vehnä. Allergiasta johtuvaa kutinaa epäiltäessä täytyisi kuitenkin ensin kartoittaa esim. mahdolliset muut kutinan aiheuttajat, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta, demodikoosi sekä sisä- ja ulkoloiset. Allergiaa voidaan testata nk. ihotesteillä, sekä verikokein. Myös ns. eliminaatiodieetillä voidaan kartoittaa mahdolliset ruoka-aineallergiat. Allergiset sairaudet eivät ole parannettavissa, ja ongelmien aiheuttaja voi olla hankala diagnosoida. Hoitokeinoina voidaan käyttää ruokavaliota (mikäli koiralla on ruoka-aineallergia), lääkehoitoa (antibiootit, kortisoni, oklasitinibi), paikallishoitoja (shampoopesut ja paikallisvoiteet) ja siedätyshoitoa. Atopian periytyvyys on 40%, mutta sairauden puhkeamiseen vaikuttavat useat ympäristötekijät perimän ohella. Mikäli allerginen koira sairastaa myös demodikoosia, kortisonilääkitystä ei voida käyttää. Pitkä eliminaatiodieetti taas heikentää koiralle tärkeiden vitamiinien ja hivenaineiden saantia.

Allergista, atopiasta tai toistuvista tulehduksista kärsivää koiraa tai koiraa, jolla on diagnosoitu yleistynyt demodikoosi tai joka on jättänyt demodikoosia sairastavia pentuja eri yhdistelmissä, ei tule käyttää jalostukseen. Myös koiran rakenteeseen tulee kiinnittää huomiota: liioiteltuihin ulkomuotopiirteisiin liittyviä tulehdussairauksia voidaan ehkäistä välttämällä jalostuskäytössä koiria, joilla esiintyy sellaisia piirteitä, jotka saattavat aiheuttaa tulehduksia (liialliset ihopoimut, tiukka häntä).

Atopiasta lisätietoa seuraavasta linkistä: http://www.kennelliitto.fi/koiran-atopia
Sikaripunkin aiheuttamia muutoksia ranskiksen turkissa.

Sikaripunkin aiheuttamia muutoksia ranskiksen turkissa.

Sikaripunkin aiheuttama ihomuutos ranskiksen tassussa.

Sikaripunkin aiheuttama ihomuutos ranskiksen tassussa.

Allergian aiheuttamia iho-oireita.

Allergian aiheuttamia iho-oireita.

DEMODIKOOSI eli sikaripunkki = Koiran karvatupessa elävä ulkoloinen. Sikaripunkkia löytyy kaikkien koirien iholta, olematta millään tapaa harmiksi koiralle. Mikäli sikaripunkit alkavat lisääntyä epänormaalin runsaasti, koira sairastuu ihosairauteen, eli demodikoosiin. Sairauden puhkeamista edesauttavat mm. heikentynyt immuunipuolustusjärjestelmä, yleissairaudet, stressi ja juoksuaika. Sairaudella on taipumus periytyä ja toisinaan samasta pentueesta useampi sairastuu demodikoosin.

Edellämainittujen ihosairauksien lisäksi on mahdollista että ranskanbulldogeilla esiintyy diluutioväritykseen liittyvää ihosairautta, jota kutsutaan ”sinisen koiran syndroomaksi”. Sininen väri on rotumääritelmän mukaisesti ranskanbulldogilla hylkäävä virhe. Jotta uusi ihosairaus ei pääse leviämään suomalaisten ranskanbulldoggien keskuuteen, tulee jalostusvalinnoissa pyrkiä minimoimaan sinisen värin esiintyminen esimerkiksi geenitestaamalla jalostukseen käytettävät koirat D-lokuksen suhteen. Yhdistyksen jalostusohjeen mukaan ulkoasultaan sinisen tai muun rotumääritelmästä poikkeavan värin omaavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen, eikä kahta sinisen tai muun rotumääritelmästä poikkeavan värin kantajaa ei tule yhdistää.

Immunologisten ongelmien esiintyminen ranskiksilla: terveyskyselyn tuloksia

Yhdistyksen jalostustoimikunta kartoitti ranskanbulldoggien terveyttä internet-kyselyllä ajalla 1.2.15–27.2.16. Tänä aikana vastauksia tuli kaikkiaan 330 kappaletta, joista 299 oli rekisteröidyiksi ilmoitetuista koirista ja loput rekisteröimättömistä. Jalostustoimikunta poimi kyselyn vastauksista rekisteröityjen koirien tiedot JTO:n laatimista varten ja näitä tuloksia on esitelty ylempänä. Seuraavana tuloksia immuunipuolustukseen liittyvien ongelmien esiintyvyydestä kaikkien vastanneiden kesken.

Vastaajia pyydettiin valitsemaan kahdesta listasta kaikki sopivat kohdat ja kysymykset olivat pakollisia. Mikäli koiralla ei ole ollut (toistuvia) tulehduksia tai allergioita, pyydettiin valitsemaan ”Ei mitään edellisistä”

Vastauksista käy selvästi ilmi, että immuunisairaudet vaivaavat suurta osaa ranskanbulldoggeja. Allergioiden vähentämiseksi ja ranskanbulldoggien vastustuskyvyn parantamiseksi tuleekin käyttää kaikki mahdolliset keinot. Immuunipuolustuksen ongelmien taustat ovat monisyisiä ja diagnosointi haastavaa, joten etenkin tutkimukselle ja tiedonkeruulle on tarvetta. Allergisten sairauksien ehkäisyssä myös jalostusvalintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

TAULUKKO 1. Toistuvat tulehdukset
Koiralla on toistuvia silmätulehduksia 11 (3.4 %)
Koiralla on toistuvia korvatulehduksia 34 (10.5 %)
Koiralla on toistuvia ihotulehduksia 35 (10.8 %)
Koiralla on toistuvia virtsatietulehduksia 8 (2.5 %)
Koiralla on toistuvia tassutulehduksia 43 (13.3 %)
Koiralla on toistuvia anaalirauhastulehduksia 10 (3.1 %)
Koiralla on ollut emätin- / kohtutulehdus 10 (3.1 %)
Koiralla on toistuvia eturauhastulehduksia 4 (1.2 %)
Koiralla on toistuvia hiivatulehduksia 41 (12.7 %)
Koiralla on toistuvia tulehduksia hännän alla 7 (2.2 %)
Ei mitään edellisistä 223 (68.8 %)
Muu 10 (3.1 %)

Taulukko 2: Allergiat
Koira on allerginen 80 (24.6 %)
Koiralla on atopia 29 (8.9 %)
Koiralla on ollut sikaripunkki (=demodikoosi) 11 (3.4 %)
Koira on sairastanut IMHA:n tai AIHA:n 0
Ei mitään edellisistä 231 (71.1 %)
Muu 5 (1.5 %)

Lähteet:
http://www.shetland.fi/Artikkelit/dwallerg.pdf
KoiraNet-jalostustietojärjestelmä (http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx), tiedot 29.10.2016 (450 koiraa)
J. Pekkanen: ”Kennelliiton terveyskyselyn väliaikatietoja,” Ranskis-lehti 3/215
K. Pinola (Lotta Pänkälän luennon pohjalta): Koiran iho ja allergiat, Ranskis-lehti 1/2015

Suomen Ranskanbulldogit ry:n Terveyskysely: Internet-lomakkeella ajalla 1.2.15–27.2.16 suoritettu kysely kaikille ranskanbulldogeille. Vastauksia saatiin 330 kappaletta, joista JTO:ta varten on koottu rekisteröidyiksi ilmoitettujen 299 koiran tiedot. ( >> TERVEYS)

(Tämän lisäksi lähteinä on käytetty muutamaa muuta internet-artikkelia, jotka eivät ole enää saatavilla.)