Värit

 

Ranskanbulldogin rotumääritelmä ( Hyväksytty: FCI 17.4.2015, Kennelliitto 2.6.2015) sanoo hyväksyttävistä väreistä seuraavaa:

 

Väri: Yksivärinen kellanruskea tai juovikas tai valkopohjainen kirjava.

  • Yksiväriset: Juovikas (brindle): Kellanruskealla pohjalla kohtalaisen selvästi erottuvia tummia poikittaisia raitoja muodostaen ns. tiikerijuovituksen. Voimakas raidoitus ei saa peittää pohjaväriä. Musta maski on sallittu. Vähäiset valkoiset merkit ovat sallittuja.

  • Kellanruskea (fawn): Yksivärinen vaaleankellertävästä tummempaan kellanruskeaan, uloimmissa ruumiinosissa värisävy voi olla hieman vaaleampi. Musta maski on toivotumpaa kuin maskittomuus. Vähäiset valkoiset merkit ovat sallittuja.

  • Valkokirjavat: Juovikkaat valkokirjavat: Tästä väristä käytetään nimitystä ”pied”. Ihanteellisesta tapauksessa laikut ovat tasaisesti jakautuneet koko rungon alueelle. Nahassa voi olla pigmenttiläiskiä.

  • Kellanruskeat valkokirjavat: Tästä väristä käytetään nimitystä ”fawn and white”. ”. Ihanteellisesta tapauksessa laikut ovat tasaisesti jakautuneet koko rungon alueelle. Pigmenttiläiskät nahassa voidaan sallia.

 

Kirsun väri on kaikissa väreissä aina musta, ei koskaan ruskea eikä sininen. Kokovalkoiset yksilöt, joilla on mustat silmäluomet ja kirsu ovat sallittuja, mutta kuurousriskin vuoksi eivät toivottuja.”

 

Hylkääviksi väreiksi rotumääritelmä nimeää seuraavat:

  • ”muu kuin rotumääritelmän mukainen väri, erityisesti musta, musta punaruskein merkein ja mustan diluutiovärit yksivärisenä tai valkokirjavana

 

Sivulta ”Rekisteröinnissä käytettävät värit” löydät eri värinimet selitettyinä kuvin ja tekstein.


Internetin myyntipalstoilla on viimeaikoina ollut enenevissä määrin myynnissä ”sinisiä ranskanbulldoggeja”.

Jalostustoimikunta haluaa muistuttaa yhdistyksen jäseniä ja suurta yleisöä siitä, että sininen väri on yksi ranskanbulldogin hylkäävistä virheistä. Hylkäävä virhe on sellainen virhe, mikä estää koiran jalostuskäytön ja näyttelyharrastuksen ko. koiran kanssa.

Sininen väri on hylkäävä virhe siksi, että siihen voi liittyä hyvin vakava sairaus ns. sinisen koiran syndrooma. Tässä sairaudessa karvassa oleva väri pigmentti ei ole tasaisesti koko karvassa vaan kasaantuneena ”ryppäisiin”. Ilmeisesti tästä syystä karvan kasvu häiriintyy. Seurauksena voi olla pahimmillaan lähes kokonaan kalju koira, jolla on myös erilaisia ihon luontaiseen kosteutukseen yms. liittyviä ongelmia.

Sinistä pentua harkitsevien tulee myös tiedostaa, että sininen ranskanbulldoggi on ns. ”viallinen tuote” (Suomen laissa koira rinnastetaan tavaraan) ja kaikki varmasti ymmärtävät, että viallisen tuotteen pitää myös olla hinnoiteltu vian vakavuuden mukaan.”


Hallitus on yhdessä jalostustoimikunnan kanssa tehnyt vuonna 2011 aloitteen Suomen Kääpiökoirayhdistykselle (SKKY) vietäväksi Suomen Kennelliittoon (SKL) koskien ranskanbulldoggien rekisteröinneissä käytettäviä värejä. SKKY ja SKL ovat hyväksyneet tämän esityksen ja SKL:n Jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio on antanut tästä väriesityksestä erittäin positiivista palautetta. Seuraavassa lyhyt lainaus Kirsi Sainion antamasta palautteesta, mikä on kokonaisuudessaan julkaistu Suomen Ranskanbulldogit ry:n Facebook sivulla:

” Lista on laadittu tavalla, joka varmasti tulee yleiseksi koko FCI:n alueella mille tahansa rodulle. Värit on jaoteltu paitsi värin, niin myös värin tuottavan genotyypin perusteella. Minusta vallan hieno asia ja asia, josta on FCI:ssa keskusteltu jo pitkään. Useissa roduissa käytetään väreistä nimityksiä, jotka eivät itse asiassa kuvaa väriä eivätkä anna mitään tietoa koiran geneettisestä taustasta värin suhteen, tällaisia nimityksiä ovat esimerkiksi fantom, domino, isabella, blenheim jne. Vaikka eri rotujen harrastajien piirissä nämä värinimitykset olisivatkin päivän selviä, eivät ne asiaa tuntemattomalle sano juuri mitään. Samoin geneettisesti täsmälleen samasta väristä voi olla kymmeniä eri nimityksiä sen mukaan, mistä rodusta on kysymys. Siksi pidänkin ranskanbulldoggien esitystä rodun värinimityksistä erinomaisena ja se voisi toimia myöhemmin mallina muille vastaaville roduille ja värinimityksille.”