Rotumääritelmän tulkinta

Rotumääritelmän tulkinta luettavissa oheisesta pdf-tiedostosta. ( Tulkinta pohjautuu FCI:n 6.4.1998 hyväksymään, eli vanhentuneeseen rotumääritelmään. )

Rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta
ulkomuotoarvostelussa (Kennelliton sivuilla).