Ranskanbulldoggi ei ole kehitysvammainen

Ranskanbulldoggi ei ole kehitysvammainen

Hyvä SELL. 
”Uutena shokkiuutisena” julkaisemanne tiedote koskien DVL2 geenimuunnosta on sama asia, mistä muut tahot keskustelivat jo lähes puoli vuotta sitten, kun tutkimustulos julkaistiin.

Suomen Eläinlääkäriliitto, joka siis on vain ja ainoastaan eläinlääkäreiden etujärjestö eikä eläinjalostukseen liittyvä viranomainen tai yhdistys, antoi 22.5.2019 tiedotteen, jossa annetaan ymmärtää että 100% niin ranskanbulldogeista kuin englanninbulldogeista ja 94% bostoninterriereistä kantaa DLV2-mutaatiota. Tämä pitääkin paikkansa kyseiseen amerikkalaiseen tutkimukseen osallistuneiden koirien kohdalla. Loput tiedotteen paikkansapitävyydestä onkin sitten kyseenalaista. Ote amerikkalaisen tutkimuksen tiivistelmästä tämän julkaisun lopussa.

Kyseinen mutaatio SAATTAA AIHEUTTAA muutoksia selkärangassa, mutta tämä geenimuunnos ei ole juurisyy epämuodostumiin kuten SELL:n tiedotteessa annetaan ymmärtää. Geenilöydön tehnyt tutkimusryhmä itse toteaa, että jatkotutkimuksia tarvitaan, joten on erittäin hankala ymmärtää tiedotteessa faktana esitettyä suoraa syy-seuraus suhdetta. 

Tätä tutkimusryhmän johtopäätöstä tukee myös Suomessa tehdyt terveystutkimukset, joiden tuloksissa KAIKISTA KOLMESTA RODUSTA LÖYTYY MYÖS PUHTAITA SELKIÄ. Jos tämä geeni olisi yksinään epämuodostumien aiheuttaja, niin silloin kaikilla ranskan- ja englanninbulldogeilla olisi muutoksia nikamissa koska tutkimuksen mukaisesti 100% puhdasrotuisista koirista kantaa tätä geenivirhettä.

DVL2 geenimuunnoksella ei ole myöskään suoraa yhteyttä tiedotteessa mainittuihin sairauksiin ”hengitysvaikeudet, silmien, ihon, hampaiden, tukirangan ja suoliston sairaudet sekä synnytysvaikeudet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä näiden rotujen edustajille.” Itse asiassa erään vielä tuoreemman geenitutkimuksen mukaan hengitystieongelmat voivat aiheutua myös täysin muista tekijöistä kuin lyhytkuonoisuudesta. Sen sijaan virallisten tutkimustulosten perusteella Suomesta löytyy hyvinhengittäviä ranskanbulldoggeja.

Olisi siis enemmän kuin suotavaa, että ennen tällaisten tiedoitteiden julkaisua edes luettaisiin ja ymmärrettäisiin mitä ollaan luettu ja ollaan kirjoittamassa, sekä mahdollisesti perehdyttäisiin saatavilla olevaan tutkimusdataan esim. terveystuloksiin.
Jos faktoihin ei perehdytä niiden vaatimalla tavalla niin silloin herää kysymys tiedotteen tarkoitusperästä, joka tässä tapauksessa tuntuu olevan vain ja ainoastaan huomionhaku kertomatta kaikkea tiedossa olevaa faktaa. 

On moraalitonta toimintaa mitä hyvänsä koira- tai eläinrotua kohtaan tehdä tällainen propagandatyyppinen julkaisu, joka lisäksi julkaistiin puoli vuotta myöhässä, sattumoisin samana päivänä kun ranskanbulldoggiyhdistys oli keskustelemassa rodun tulevaisuudesta yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston kanssa. 

RANSKANBULLDOGGI ON KOIRA JA IHMISEN LEMMIKKI IHAN SIINÄ MISSÄ JOKAINEN MUUKIN KOIRAROTU. Se ei ole kehitysvammainen, kuten SELL julkaisussaan väitti. Julkaisu on aiheuttanut valtavan kohun, ja sen johdosta brakyharrastajiin ja -kasvattajiin ja heidän perheenjäseniinsä on kohdistettu jopa uhkailevia rotuvihapuheita ja kirjoituksia. Tällaiseen lietsomiseen ja yksityishenkilöihin kohdistuvaan ryöpytykseen on tultava loppu.

TOIVOMME, ETTÄ JATKOSSA ROTUAMME KOSKEVIEN JULKAISUIDEN TEKSTIASU JA FAKTATIEDOT TARKISTETAAN, jotta vältymme väärältä julkiselta informaatiolta ja rodun mustamaalaamiselta. Suomalainen ranskanbulldoggi on maailmanlaajuisesti terveystutkituin rotunsa edustaja, ja rodun terveyden eteen on Suomessa tehty hartiavoimin töitä jo pitkään. 
Yhdistys vastaa mielellään kaikkiin rodun terveyteen ja jalostukseen liittyviin kysymyksiin. Yhteystiedot löytyvät Suomen Ranskanbulldogit ry:n kotisivuilta. 

23.5.2019 Suomen Ranskanbulldogit ry:n hallitus

——
Tutkimuksen tiivistelmässä tutkimusryhmä toteaa seuraavaa:
– ”Analysis of the canine DVL2 variant protein showed that its ability to undergo WNT-induced phosphorylation is reduced, suggesting that altered WNT signaling may contribute to the Robinow-like syndrome in the screwtail breeds.” 
Itse julkaistusta tutkimuksesta kopioitua :
– ”Based on the presence of protein product found in MYC tagged experiments, we propose that the canine DVL2 mutation is not a null mutation but rather a hypomorphic mutation with respect to vertebral malformations. This is also consistent with the more severe phenotype seen in DVL2 knockout mice. The possibility exists that there are different effects in different developmental pathways or tissues, and possibly, polygenic effects due to the presence of many segregating mutations that are already known to affect size and skull shape in domestic dogs.”
– ”Given the importance of DVL2 in WNT5A-ROR signaling and the potential roles that these pathways play in defining the unique phenotypical and pathological characteristics of the screw tail bulldog breeds, additional follow up studies are required to define the molecular mechanism(s) by which the DVL2 variant protein affects downstream WNT signaling activity during development.”

 

Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys
Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys
Suomen Ranskanbulldogit ry on vuonna 1983 perustettu ranskanbulldoggien rotua harrastava yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on hoitaa ja edistää ranskanbulldogin tuntemusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiransa oikein ja pysyttämään rodun tason korkeana.