Jalostustoimikunta

 

Ks. toimikunnan jäsenet täältä.


Jalostustoimikunnan toimintaohje

Jalostustoimikunnan ohjesääntö

Yleistä:
Jalostustoimikunnan tekemä työ on talkootyönä tapahtuvaa ja sen tarkoitus on edistää ranskanbulldoggin jalostusta päämääränä korkeatasoiset, hyväluonteiset ja terveet ranskanbulldogit. Jalostustoimikunta vastaa toiminnastaan hallitukselle.
Jalostustoimikunnan tarjoamat palvelut ovat kaikkien Suomen Ranskanbulldogit ry:n jäsenten käytettävissä. Ei-jäsenten kyselyissä jalostustoimikunnalla on vapaus toimia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toiminta-aika ja organisaatio:

Jalostustoimikunnan valitsee yhdistyksen hallitus ja sen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jalostustoimikunta muodostuu kolmesta kuuteen (3-6) jäsenestä. Jalostustoimikunnalla on oikeus kutsua kaksi ulkopuolista asiantuntijaa avustamaan sitä työssään.

Tehtävät:

Jalostustoimikunnan tehtävänä on antaa jalostusohjeita, järjestää koulutustilaisuuksia, ohjata uusia kasvattajia, neuvoa ulkomaan tuonteihin ja vienteihin liittyvissä asioissa, seurata ranskanbulldoggien terveydentilaa ja tiedottaa rodun yleisessä terveystilanteessa tapahtuvista muutoksista. Jalostustoimikunnan tulee toimia kaikella muotoa rodun parhaaksi puolueettomasti ja jalostusohjeisiin pohjautuen.

Suomen Ranskanbulldogit ry:n jalostustoiminnan periaatteet

Yleistä:

Rodunjalostuksessa tavoitteena on ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja luonteeltaan rodunomainen, fyysisesti ja henkisesti terve ja tasapainoinen koira.

Jalostusneuvonta tapahtuu vain pyynnöstä ja sen on oltava puolueetonta ja rodun parasta tarkoittavaa. Kasvattajalla on aina valinnan vapaus ja hän tekee lopulliset jalostusratkaisunsa itse.

Jalostustoimikunta toimii aina tiedossaan olevien seikkojen pohjalta. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että kasvattajat ja kaikki ranskanbulldogin omistajat täyttävät jalostustoimikunnan toimittamat kyselyt (esim. terveyskysely) mahdollisimman huolellisesti ja avoimesti, sekä kertovat kaikista jalostukseen liittyvistä asioista jalostustoimikunnalle mahdollisimman pian. Kaikki ranskanbulldogien perinnölliseksi katsottavat / epäillyt sairaudet tulisi ilmoittaa jalostustoimikunnalle ensi tilassa.

Jalostustoimikunnan jäsenet

Jalostustoimikunnan jäsenistöstä tulee löytyä seuraavia ominaisuuksia: kiinnostusta perinnöllisyystieteeseen, teoreettista ja käytännön läheistä rotutuntemusta, diplomaattista asiankäsittelytaitoa ja kykyä toimia objektiivisesti vaikeissakin tilanteissa.

Jalostustoimikunnan tehtävät

 • Jalostuksen tavoiteohjelman laatiminen ja päivittäminen.
 • Jalostusneuvontatyö on pohjattava rotumääritelmään ja sen kulloinkin voimassa olevaan tulkintaan. Jalostusneuvontatyön toteutuksessa on otettava myös huomioon Suomessa vallitseva tilanne ja odotettavissa oleva kehitys.
 • Jalostustoimikunta kokoontuu tarvittaessa.
 • Jalostustoimikunnan tulee perustaa käsityksensä koirien ulkonäöstä, rakenteesta, luonteesta ja terveydestä paitsi omistajan ja kasvattajan ilmoituksiin, myös viralliset näyttelyarvostelut sisältävään julkaisuun, SKL:n koiranettiin ja mahdollisuuksien mukaan, omistajan pyynnöstä, tapahtuvaan fyysiseen tutustumiseen koiriin esim. koiranäyttelyissä ja jalostustarkastuksien yhteydessä.
 • Terveystutkimusten julkaiseminen jäsentiedotteessa.
 • Astutus- ja pentueen hoitoneuvonta sekä kasvattajien ja jäsenistön muu koulutus ja tiedottaminen.
 • Informaatio mahdollisiin tuomareille lähteviin ”paimenkirjeisiin”.
 • Jalostusyksilöiden maahantuonnin ja vientikoirien valinnan neuvontatyö pyydettäessä.
 • Jalostusurosluettelon ylläpitäminen.
  Jalostustoimikunta ylläpitää virallista uroslistaa jalostusohjeen täyttävistä, jalostuskäyttöön tarjotuista uroksista. Tämä kyseinen lista julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla niiltä osin, mihin uroksen omistaja kussakin tapauksessa on antanut julkaisuluvan. Uroksista, joiden tietoihin ei ole julkaisulupaa mainitaan myös lukumäärä ja tällaisten urosten tiedot saa kysyttäessä jalostustoimikunnalta. Jokaisesta uroslistalle ilmoitettavasta uroksesta tulee täyttää kaavake, mikä löytyy yhdistyksen sivuilta ja sen saa tilattua jalostustoimikunnalta. Kyseinen kaavake palautetaan uroksen omistajan/omistajien allekirjoituksella varustettuna ennen kuin uros pääsee listalle. Uroslistalla jo olevista uroksista kaavake palautetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun terveystutkimuksia uusitaan. Jalostustoimikunta seuraa uroksen jälkeläismääriä ja uros poistetaan listalta, kun sen suositeltu jälkeläismäärä täyttyy.
 • Kerätä tietoa ranskanbulldogien terveystilanteesta kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkomailla ja tiedottaa siinä tapahtuvista muutoksista jäsenistölle lehdessä ja nettisivuilla.
 • Jalostusohjeen päivittäminen aina tarpeen vaatiessa. Jalostusohjeen päivitykset hyväksyy vuosikokous.
 • Jalostustarkastuksien järjestäminen mahdollisuuksien mukaan. Jalostustarkastuksessa on oltava läsnä vähintään yksi (1) rodun ulkomuototuomari.
 • Sairauslistan päivittäminen ja ylläpitäminen.

Nämä toimintaohjeet astuvat voimaan 07.03.2011