Jalostusneuvonta ja suositukset

Suomen Ranskanbulldogit Ry:n jalostustoimikunta antaa pyydettäessä jalostusneuvontaa ja jalostussuosituksia. Jalostustoimikunta muistuttaa kuitenkin kasvattajia ja uroksen omistajia siitä, että urosvalinnat tekee aina kasvattaja itse ja kasvattaja myös kantaa vastuun tekemistään pentueista. Uroksen omistaja taas tekee viime kädessä päätöksen siitä, mille nartuille hänen urostaan käytetään ja kuinka paljon urosta käytetään.

Jotta neuvonta ja suositukset olisivat mahdollisimman onnistuneita, tulee sekä uroksen, että nartun omistajan olla rehellinen antaessaan tietoja koirastaan sekä jalostustoimikunnalle, että mahdollisen pentueen toisen osapuolen omistajalle.

Kun kasvattaja päätyy kysymään jalostussuositusta jalostustoimikunnalta, jalostustoimikunnan tulee saada nartusta ainakin seuraavat tiedot:

 • virallinen nimi ja rekisterinumero
 • syntymäaika
 • terveystulokset
 • näyttelytulokset
 • mikä nartussa on omistajan mielestä hyvää rotumääritelmään nähden
 • mikä nartussa on omistajan mielestä puutteellista rotumääritelmään nähden
 • nartun luonne
 • nartun paino
 • mitä nartun omistaja toivoo urokselta
 • nartun edellisten pentujen tietoja
 • nartun omistajan omat urosehdotukset

Jalostustoimikunta toivoo, että vastausaikaa suositusten antamiselle varataan 2-4 viikkoa. Tämä siksi, että jalostustoimikuntakin tekee työtään perheen ja palkkatyön ohella ja haluaa olla mahdollisimman perinpohjainen vastauksissaan.