Jalostukseen käytetyt urokset

Jalostustoimikunta listaa tässä osiossa kaikki kuluvan vuoden aikana jalostukseen käytetyt urokset SKL:n jalostustietojärjestelmän mukaisesti. Kun urokselle suositeltu jälkeläismäärä tulee täyteen, muuttuu ko. uroksen rivi lihavoiduksi, jolloin uroksen jalostuskäyttöä tulisi hidastaa / siinä tulisi pitää taukoa.

Jalostusohje sanoo uroksen jalostuskäytöstä seuraavaa:

  • Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 5% vuosittaisesta pentuerekisteröintimäärästä.
  • Vuoden 2015 rekisteröintien pohjalta uroksen pentumäärä saisi olla noin 24 pentua vuodessa.
  • Uroksen suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 24 kk.
  • Erityisesti nuoren uroksen kohdalla tulee käyttää vakaata harkintaa pentueiden lukumäärässä. Yhdistys suosittelee pidettäväksi taukoa toisen pentueen jälkeen, jotta nähtäisiin minkälaisia jälkeläisiä uros periyttää.
  • Alle 5-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 40 jälkeläistä ja uroksen koko elinajan pentumäärän suositellaan jäävän alle 80 pennun.