Jalostukseen käytetyt urokset

Jalostustoimikunta listaa tässä osiossa kaikki kuluvan vuoden aikana jalostukseen käytetyt urokset SKL:n jalostustietojärjestelmän mukaisesti. Kun urokselle suositeltu jälkeläismäärä tulee täyteen, muuttuu ko. uroksen rivi lihavoiduksi, jolloin uroksen jalostuskäyttöä tulisi hidastaa / siinä tulisi pitää taukoa.  Lista julkaistaan aina myös yhdistyksen lehdessä.

Jalostusohje sanoo uroksen jalostuskäytöstä seuraavaa:

  • Uroksen jälkeläismäärä saa olla enintään 5% vuosittaisesta pentuerekisteröintimäärästä. Vuoden 2014 rekisteröintien pohjalta uroksen pentumäärä saisi olla noin 21 pentua / vuosi.
  • Uroksen suositeltu vähimmäisikä astutushetkellä on 18kk. Nuoren uroksen käytössä tulee myös huomioida, että esimerkiksi toisten pentujen jälkeen olisi hyvä pitää hiukan taukoa ja katsoa, mitä näistä kahdesta ensimmäisestä pentueesta kehittyy. Mikäli uroksen vähimmäisikä jää alle suosituksen, näkyy rivi kursivoituna.
  • Alle 5-vuotiaalla uroksella saa olla enintään 50 jälkeläistä ja uroksen koko elinajan pentumäärän suositellaan jäävän alle 80 pennun.