Hallitus tiedottaa

Hallitus tiedottaa

Jäsenistölle tiedoksi yhdistyksen lähettämä tiedustelu kävelytestiä koskien:
”TIEDUSTELU KÄVELYTESTIN PILOTTIA JA YHTEISTYÖTÄ KOSKIEN

Suomen Ranskanbulldogit ry järjesti yhteistyössä Suomen Kennelliiton ja Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan kanssa ranskanbulldoggien kävelytestin pilotin. Yhdistys kokosi pilottiin testiryhmän johon osallistui ranskanbulldoggeja ympäri Suomen, ja maksoi pilottiin osallistuneiden matkakulut. Pilottikävelyt ranskanbulldoggien osalta suoritettiin loka-joulukuussa 2016.

Pilottiin osallistuneiden koirien omistajat saivat tietoonsa koirien verikokeiden tuloksia, ja testin läpäisseiden koirien tietoihin tuli myöhemmin hyväksytty-merkintä jalostustietojärjestelmään. Osalle osallistuneista jäi epäselväksi tai virheelliseksi tiedoksi, onko heidän koiransa läpäissyt testiä. Osalle oli testitilanteessa kerrottu koiran BOAS-tietoja, osalle ei, ja jälkeenpäin tiedusteltuna tietoja ei ole omistajille annettu.

Kaikki ranskanbulldogit liikutettiin eläinsairaalan käytävällä testiryhmän toimesta, omistajan näkemättä testin kulkua. Osa koirista oli joutunut keskeyttämään testin oudon / vieraan tilanteen vuoksi. Yhdistyksen tietojen mukaan sekä mopseilla että englanninbulldogeilla oli osa koirista liikutettu testitilanteessa omistajan toimesta. Haluamme tietää, miksi ranskanbulldoggien testikäytäntö on poikennut muista roduista?

Pilottikävelyiden jälkeen ei Suomen Ranskanbulldogit ry:lle ole tuotu virallisesti tietoon mitään testiin liittyvää informaatiota.

Yhdistyksen tietoon on tullut, että joillekin ranskanbulldogeille on syksyllä 2017 annettu käyttöön ns. aktiivisuuspannat, mutta tiedossa ei ole, miten pannat liittyvät kävelytestin kehittämiseen, vai liittyvätkö mitenkään.

Yhdistyksemme ensimmäisessä kävelytestissä 15.4.2018 Lilja-Maula oli keskustellut paikalla olleiden kanssa ja epävirallisesti todennut, että testiä tullaan mahdollisesti kiristämään ranskanbulldoggien osalta. Selvyyttä ei kuitenkaan tullut, miksi näin toimittaisiin ja tuleeko testi todella kiristymään rotumme kohdalla.

Olemme saaneet harrastajakentältä tietoomme jo huhtikuussa-18, että pilottien tulokset ovat olemassa ja eläinlääkäreiden tiedossa, mutta tulokset halutaan esille kansainväliseen julkaisuun, joka oli tietojemme mukaan tarkoitus julkaista syksyllä-18. Tästä syystä tuloksia ei vielä kerrottu yhdistyksille.

Nyt yhdistyksen tietoon on harrastajien taholta tullut, että yhdistyksen pilottiin keräämät koirat on kutsuttu loppuvuodelle uusintatestiin Helsingin yliopistolliseen eläinsairaalaan. Ihmettelemme nyt suuresti; onko pilottitutkimus valmis vai jatkuuko se edelleen? Liittyvätkö aktiivisuuspannat ja uusintakävelyt pilottiin? Miksi yhdistystä ei informoida pilotin tuloksista ja niiden julkaisuajankohdasta? Tullaanko testiä kiristämään vai onko se käyttökelpoinen tällaisenaan kuin se tällä hetkellä on tarjolla?

Haluamme muistuttaa, että olemme yhdistyksenä lähteneet tekemään yhteistyötä kävelytestiä koskien. Olemme valitettavasti saaneet sellaisen kuvan, että yhteistyöhalukkuutemme on menettänyt merkityksensä eikä panostamme koeta tarpeelliseksi. Me, Suomen Ranskanbulldogit ry, olemme taho joka laittaa kaikki rotua koskevat jalostusasiat liikkeelle ja vastaamme terveystutkimuksia koskevasta tiedotuksesta jäsenistöllemme. Täten on äärimmäisen turhauttavaa olla täysin pimennossa pilotin tuloksia koskien. Tämä syö valitettavasti myös jäsenistön luottamusta yhdistyksen hallitukseen. Lisäksi olisi täysin kohtuutonta kannustaa jäsenistöä äänestämään pevisaan sellaista testiä, jonka pilotista ei yhdistyksellä ole antaa minkäänlaista tietoa.

Yhdistys järjestää kävelytestejä ja kannustaa taloudellisella tuella jäseniään osallistumaan testeihin. Epätietoisuus testin tilanteesta vaikuttaa jo osallistujamääriin. Tilannetta ei myöskään helpota se ristiriita, että pitkin kulunutta vuotta on kävelytestiä parjattu Kennelliiton toimitsijoiden suunnalta ja samaan aikaan luotu mielikuvaa siitä, että ranskanbulldogeilla on lähes kaikilla isoja ongelmia hengityksen kanssa.

Odotamme nyt selvyyttä kävelytestin tilanteesta ja vastauksia ylempänä esitettyihin kysymyksiin.

Ystävällisin terveisin, yhdistyksen puolesta
Toni Saira Suomen Ranskanbulldogit ry – hallituksen pj
Tanja Leppäniemi Suomen Ranskanbulldogit – ry jalostustoimikunnan pj”

Tiedoitamme jäsenistöä asiaan liittyen heti kun on uutta kerrottavaa.

 

Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys
Suomen Ranskanbulldoggiyhdistys
Suomen Ranskanbulldogit ry on vuonna 1983 perustettu ranskanbulldoggien rotua harrastava yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on hoitaa ja edistää ranskanbulldogin tuntemusta ja jalostusta Suomessa sekä ohjata jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiransa oikein ja pysyttämään rodun tason korkeana.