SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY

VUOSIKOKOUSKUTSU 2019
julkaistu: 01.03.2019 yhdistyksen internet-sivuilla

Paikka:
Kerhotila Koivisto Keskuskatu 17 60100 Seinäjoki

Aika: 17.3.2019 klo 13.00
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.15 ja päättyy klo 12.50

ESITYSLISTA:

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

3) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4) Esityslistan hyväksyminen

5) Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

6) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Jäsen- ja kirjaamismaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle vuodelle ( 2020 )

8) Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle

9) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle hallituksen toimikaudelle

10) Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

11) Hallituksen varajäsenten valitseminen

              a) Ensimmäinen varajäsen yhdeksi vuodeksi

              b) Toinen varajäsen kahdeksi vuodeksi

12) Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen

13) Hallituksen jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista päättäminen

14) Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen
             a.JTO:n hyväksyminen vuosille 2021-2024                                        

             b.PEVISA:n menosta päättäminen

                     i) Mahdollisen PEVISA:n esitysten esittely
                    ii) Mahdollisen PEVISA:n sisällöstä päättäminen

15) Muut esille tulevat asiat joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on yksimielinen

16) Kokouksen päättäminen

 

Vuosikokouksen liitteet:

PEVISA esitykset tästä

Hallituksen esittämä JTO vuosille 2021-2024 tästä

Tulosta itsellesi valtakirjapohja tästä 

 Tutustu etukäteen yllä oleviin liitteisiin ja voit halutessasi tulostaa itsellesi paperiversiot vuosikokoukseen mukaan.