”Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 14.6.2018 ottaa käyttöön uusia työkaluja lyhytkuonoisten rotujen terveyden edistämiseksi. Kyseessä on sähköinen lomake, jonka avulla koiran omistaja voi ilmoittaa tiedot koiralleen tehdystä kirurgisesta operaatiosta hengitystieoireyhtymän (BOAS) korjaamiseksi. Mitä avoimemmin koirista saadaan tietoa, sitä nopeammin jalostuksessa voidaan edistyä. Koiranomistajien antamien tietojen avulla kasvattajilla on entistä paremmat mahdollisuudet edistää rotujen terveyttä.”

 

Lähde ja lisätietoja:

https://www.kennelliitto.fi/uutiset/uusi-tyokalu-jalostukseen-kennelliitto-avaa-tiedonkeruun-hengitystieoperaatioista-ja